Từ Hà Nội và Kuala Lumpur bay đi Úc với 159 USD

1655

Thời hạn đặt vé: 24 tháng ba 2014 – 30 tháng ba 2014

Thời hạn bay: 1 tháng tư 2014 – 15 tháng tám 2014

Ghi chú Thông tin bay

– Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số chỗ ngồi là hạn chế

Từ Hà Nội và Kuala Lumpur bay đi Úc với 159 USD

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 219

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 199

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Melbourne: USD 219

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Adelaide: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Sydney: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Thượng Hải: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Osaka – Kansai: USD 169

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Nagoya – Chubu: USD 159

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Phủ Sơn: USD 169

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Seoul: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Đôn Mường ► Yangon: USD 79

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Penang: USD 89

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Đôn Mường ► Chiềng Mai: USD 89

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Đôn Mường ► Phu-kẹt: USD 89

Rate this post