Air Asia bay thẳng đến Malaysia chỉ 20 usd

669

Thời hạn đặt vé: 5 Tháng Sáu 2014 – 15 Tháng Sáu 2014

Thời hạn bay: 29 Tháng Tám 2014 – 31 Tháng Bảy 2015

Air Asia bay thẳng đến Malaysia chỉ 20 usd 

Ghi chú Thông tin bay

– Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số chỗ ngồi là hạn chế

Bay từ Đà Nẵng – Kua-la Lăm-pơ: USD 59

Bay từ Kua-la Lăm-pơ – Đà Nẵng: USD 33