Tuyệt vời bay từ Hồ Chí Minh đến Úc, Hàn Quốc còn 149 USD

1423

Tuyệt vời bay từ Hồ Chí Minh đến Úc, Hàn Quốc còn 149 USD

Thời hạn đặt vé: 21 Tháng Tư 2014 – 27 Tháng Tư 2014

Thời hạn bay: 21 Tháng Tư 2014 – 17 Tháng Tám 2014

Ghi chú Thông tin bay

–         Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số chỗ ngồi là hạn chế

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 229

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Adelaide: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng:  USD 229

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Melbourne: USD 239

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Sydney: USD 239

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Thượng Hải:  USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Osaka – Kansai: USD 169

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Nagoya – Chubu: USD 159

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Seoul:  USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Phủ Sơn: USD 169

Tuyệt vời bay từ Hồ Chí Minh đến Úc, Hàn Quốc còn 149 USD
Đánh giá bài viết