1919 Lượt xem

Khi bạn chọn máy bay là phương tiện di chuyển đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ những nguyên tắc mà các hãng hàng không đưa ra dưới đây là những Quy định đặt ghế ngồi trên máy bay của Air Asia

Xác nhận việc đặt chỗ

Việc đặt chỗ được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán đầy đủ tiền vé
Việc đặt chỗ được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán đầy đủ tiền vé

Việc đặt chỗ được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán đầy đủ tiền vé. Nhân viên sẽ cấp cho bạn số ghế đặt trước hoặc Hành trình. Sau khi đã được xác nhận, việc đặt chỗ không được huỷ bỏ và số tiền đã thanh toán không được trả lại.

Đặt chỗ theo nhóm

Việc đặt chỗ theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thay đổi theo từng thời điểm. Hãy liên hệ với Đại lý Air Asia để biết thêm chi tiết

Thay đổi chuyến bay

Khi số đặt trước đã được cấp, việc thay đổi chuyến bay sẽ tuân theo các điều khoản sau:

Trong vòng bốn mươi tám giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, không được phép thay đổi chuyến bay. Chi phí cho việc thay đổi chuyến bay ngoài bốn mươi tám giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình được quy định trong bảng lệ phí, tuân theo các điều kiện sau:

Nếu có mức tiền vé thấp hơn, khách hàng không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;

Nếu chuyến bay mới được đặt trước có hạng vé cao hơn hạng vé của chuyến bay đặt đã bị huỷ, khách hàng phải thanh toán tiền vé chênh lệch trước khi thay đổi hay huỷ bỏ chuyến bay;

Việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho hành khách một Hành trình mới hoặc số đặt trước.

Không được phép thay đổi về lộ trình

Vé khuyến mại

Các quy tắc Thay đổi Chuyến bay và Thay đổi Tên không áp dụng với một số loại tiền vé khuyến mại dành riêng cho một vài đối tượng khách hàng.

Thay đổi Tên

 Khi số đặt vé đã được phát hành, bạn không được thay tên hành khách trong giao dịch đặt vé đã được xác nhận bằng tên hành khách khác.

Thanh toán

Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt chỗ
Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt chỗ

Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt trước. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ huỷ bỏ việc đặt chỗ trước khi quý khách check-in hoặc không cho phép quý khách lên máy bay.

Dữ liệu cá nhân

Bạn cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân cho nhân viên để đặt chỗ. Nhân viên sẽ thông báo để bạn xác nhận việt đặt chỗ. Việc này tạo điều kiện thuận lơi nhất cho các thủ tục xuất nhập cảnh, mục đích về an ninh, hành chính…khi ký hợp đồng chuyên chở với hãng hàng không đồng nghĩa với việc bạn đã uỷ quyền cho chúng tôi lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách và truyền liệu đó đến các ban ngành liên quan.

Chỗ ngồi

Chúng tôi không đảm bảo cung cấp chính xác chỗ ngồi trên máy bay, bạn cần chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào được chỉ định còn trống trên máy bay. Quý khách sẽ được chỉ định một chỗ ngồi khi check-in. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi kể cả khi hành khách đã lên khoang máy bay nếu điều này cần thiết vì lý do về vận hành, an toàn, quy định của chính phủ hoặc lý do an ninh. Các hành khách không được phép di chuyển đến chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

Dịch vụ chọn chỗ

Phụ thuộc vào việc chuyến bay có cung cấp dịch vụ này hay không, quý khách sẽ phải trả phí cho dịch vụ chọn chỗ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình.

Nếu có các lý do thuộc về vận hành, về an toàn hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho quý khách một chỗ ngồi cụ thể nào, cho dù là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa số, ở hàng ghế gần lối ra, hoặc bất kỳ loại chỗ ngồi nào khác.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để sắp xếp chỗ phù hợp cho quý khách theo dịch vụ mà quý khách đã thanh toán. Các hành khách không được phép di chuyển đến chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi hành khách đã mua được dịch vụ mà lịch trình chuyến bay của chúng tôi thay đổi, chấm dứt, trì hoãn hoặc hợp nhất với chuyến bay khác do các điều kiện hợp lý là vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc vì các lý do về thương mại, an toàn, chúng tôi sẽ theo lựa chọn của mình, hoặc:

Chuyên chở hành khách với dịch vụ tương tự trong chuyến bay tiếp theo, chuyên chở với dịch vụ có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo, hoặc chuyên chở với chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo.

BẢO HIỂM LỮ HÀNH

Do trách nhiệm của chúng tôi đối với quý vị là giới hạn, nên chúng tôi đề nghị quý vị nên mua bảo hiểm du lịch để thanh toán:

các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay

Hành lý hoặc các tài sản cá nhân khác bị thiệt hại

chi phí y tế phải chịu bao gồm các chi phí được áp đặt bởi nhân viên cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp tại cảng đi và cảng đến.

error: Content is protected !!
Gọi điện Chat Zalo