Khuyến mại Air Asia đi Hàn Quốc, Úc với 149 USD

1339

Thời hạn đặt vé: 28 Tháng Tư 2014 – 4 Tháng Năm 2014

Thời hạn bay: 18 Tháng Tám 2014 – 30 Tháng Tư 2014

Ghi chú Thông tin bay

– Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số chỗ ngồi là hạn chế

 Khuyến mại Air Asia đi Hàn Quốc, Úc với 149 USD

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 219

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Adelaide: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 219

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Melbourne: USD 219

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Sydney: USD 219

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Thượng Hải: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Tây An: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Osaka – Kansai: USD 159

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Nagoya – Chubu: USD 149

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Seoul: USD 169

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Phủ Sơn: USD 159

Khuyến mại Air Asia đi Hàn Quốc, Úc với 149 USD
Đánh giá bài viết